Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van deze website, beheerd door TVT Accountancy. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze voorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze voorwaarden. Ze zijn van toepassing op alle diensten die via de website worden aangeboden en op alle overeenkomsten die via de website of in verband met het gebruik van de website worden gesloten.

2. Intellectueel Eigendom

Het intellectueel eigendom van alle op de website aanwezige informatie, waaronder tekst, grafisch materiaal, logo’s, foto’s en andere vormen van data, berust bij TVT Accountancy of bij derden die toestemming hebben gegeven dit materiaal beschikbaar te stellen. Het gebruik van deze materialen, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TVT Accountancy, is strikt verboden.

3. Gebruikersverantwoordelijkheden

Gebruikers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en dienen zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het niet plaatsen of verspreiden van inhoud die inbreuk maakt op auteursrechten, lasterlijk, discriminerend, aanstootgevend of anderszins onrechtmatig is.

4. Aansprakelijkheid

TVT Accountancy is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van de website, de onmogelijkheid de website te gebruiken, of uit de inhoud van de informatie op de website. Hoewel TVT Accountancy streeft naar correctheid van de informatie, kunnen wij de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie niet garanderen.

5. Privacy

Het privacybeleid van TVT Accountancy is van toepassing op het gebruik van deze website. Dit beleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en respecteren uw privacy.

6. Wijzigingen

TVT Accountancy behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op deze website zijn geplaatst. Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.

7. Links naar Derden

De website kan links bevatten naar websites van derden. TVT Accountancy is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.